Građevinski i kvarcni pesak

Građevinski i kvarcni pesak u džakovima

Građevinski pesak

Građevinski i kvarcni pesak

Pesak “Nula”

Nula-Dunavac-Moravac-Sejanac

Koristi se za sve vrste adaptacija u građevinarstvu, nasipanje, drenažu, podloga za cveće i travu (odrzavanje vlage), igranje, jeftino rešenje posipa za higijenu kućnih ljubimaca.
Pesak pogodan za građevinske radove (malterisanje, zidanje, krpljenje…) ,dekorisanje itd..
U ponudi su pvc džakovi ,vakumski zatvoreni sa UV stabilizatorom,debljine 120mikrona,zapreminski odredjeni na 10L I 20L

Građevinski i kvarcni pesak

Frakcija 1

Separisani šljunak frakcije 1

/0-4mm / ~1450kg/m3

Koristi se za mnoge vrste radova u građevinarstvu: zidanje, maletisanje, nasipanje, betoniranje…
Separisani šljunak se koristi i za druge gradjevinske radove npr. izradu ravnajućih slojeva.

U ponudi su pvc džakovi ,vakumski zatvoreni sa UV stabilizatorom, debljine 120mikrona, zapreminski određeni na 10L i 20L

Prirodni šljunak

Prirodni šljunak

1800kg/m3

Koristi se za nasipanje, drenažu, betoniranje…

U ponudi su pvc džakovi, vakumski zatvoreni sa UV stabilizatorom, debljine 120mikrona, zapreminski određeni na 10L i 20L

Kvarcni livački pesak

( livački ) suv / džakiran /
– Koristi se za peskiranje metalnih površina, za fugovanje behaton ploča,
za zidanje šamotnim opekama, glazure pri betoniranju, za zvučne kutije, dekor…
Pakovanja od 25kg

Građevinski i kvarcni pesak

Livački kvarcni pesak

Granulacija 0,11 mm

Livački kvarcni pesak. Suv, čist, džakiran.Izuzetne čvrstoće (7 po MOS skali). Koristi se najviše za peskarenje drveta, stakla, metala, plastike. Jako finu završnu obradu ostavlja. Služi i za fugovanje, molerske tehnike, mešanje sa epoksilnim smolama, akvarijume, terarijume, posipanje, dekoraciju, punjenje zvučnih kutija.

Livački kvarcni pesak

Granulacija 0,17 mm

Livački kvarcni pesak. Suv,čist, džakiran. Izuzetne čvrstoće ( 7 po MOS skali). Koristi se najviše za peskarenje drveta, stakla, metala, plastike. Jako finu završnu obradu ostavlja. Služi i za fugovanje, molerske tehnike, mešanje sa epoksilnim smolama, akvarijume, terarijume, posipanje, dekoraciju, punjenje zvučnih kutija.

Livački kvarcni pesak

Granulacija 0,26 i 0,32 mm

Livački kvarcni pesak. Suv, čist, džakiran. Izuzetne čvrstoće ( 7 po MOS skali). Koristi se najviše za peskarenje drveta, stakla, metala, plastike. Jako finu završnu obradu ostavlja. Služi i za fugovanje, molerske tehnike, mešanje sa epoksilnim smolama, akvarijume, terarijume, posipanje, dekoraciju, punjenje zvučnih kutija

0,32 mm je najpopularnije granulacija za ispunjavanje fugni kod behaton ploča, peskarenje metala i auto delova i auto felni.

Kvarcni filterski pesak

(filterski) suv/dzakiran /
– Koristi se za bazenske filtere, akvarijume, terarijume, dekoraciju, peskiranje itd.
Pakovanja od 25kg

Građevinski i kvarcni pesak

Filterski kvarcni pesak

Granulacija 0,3 – 1,2 mm

Kvarcni filterski pesak. Suv, čist, džakiran. Izuzetne čvrstoće (7 po MOS skali). Koristi se za bazenske i vodene filtere i generalno pročišćavanje vode.
Može se takođe koristiti kao i livački pesak (peskarenje, fugovanje, dekoracije, tehnike, akvarijume, terarijume…)

Filetrski kvarcni pesak

Granulacija 0,4 – 0,8 mm

Kvarcni filterski pesak. Suv, čist, džakiran. Izuzetne čvrstoće (7 po MOS skali). Koristi se za bazenske i vodene filtere i generalno pročišćavanje vode.
Može se takođe koristiti kao i livački pesak (peskarenje, fugovanje, dekoracije, tehnike, akvarijume, terarijume…)
Najapopularnija granualcija za sve bazenske filtere

Filetrski kvarcni pesak

Granulacija 0,5 – 1,5 mm

Kvarcni filterski pesak. Suv, čist, džakiran. Izuzetne čvrstoće (7 po MOS skali). Koristi se za bazenske i vodene filtere i generalno pročišćavanje vode.
Može se takođe koristiti kao i livački pesak (peskarenje, fugovanje, dekoracije, tehnike, akvarijume, terarijume…)

Filterski kvarcni pesak

Granulacija 1 – 2 mm

Kvarcni filterski pesak. Suv, čist, džakiran. Izuzetne čvrstoće (7 po MOS skali). Koristi se za bazenske i vodene filtere i generalno pročišćavanje vode.
Može se takođe koristiti kao i livački pesak (peskarenje, fugovanje, dekoracije, tehnike, akvarijume, terarijume…)

Građevinski i kvarcni pesak

Filetrski kvarcni pesak

Granulacija 2 – 4 mm

Kvarcni filterski pesak. Suv, čist, džakiran. Izuzetne čvrstoće (7 po MOS skali). Koristi se za bazenske i vodene filtere i generalno pročišćavanje vode.
Može se takođe koristiti kao i livački pesak (peskarenje, fugovanje, dekoracije, tehnike, akvarijume, terarijume…)

Granulometrijski i hemijski sastav kvarcnog peska